อยากเลิกกันมาทางนี้
ธันวาคม 18, 2017

ขอบคุณ 3,000 ชีวิตจากกรุงไทยแอกซ่า

 
ขอบคุณ 3,000 ชีวิตจากกรุงไทยแอกซ่าสำหรับพลังที่เปี่ยมล้น
ขอบคุณคุณโช ผู้บริหาร และทีมงานสำหรับความไว้ใจ
ขอบคุณ The Agent ทุกคนที่ลุยกันเต็มที่จนห้องสะเทือน
ผมเชื่อว่าเทคนิคที่สอนไปจะเปลี่ยนชีวิตคุณนับจากนี้
คุณจะเป็นผู้ให้ที่ทรงพลังและขับเคลื่อนประเทศได้อย่างมหัศจรรย์แน่นอน